Fondfakta

Fondnamn GP Bullhound Global Technology Fund, Klass A
Förvaltare Inge Heydorn
Fondens startdatum 2015-03-30
ISIN SE0006881389
Riskklass 5
Minsta investering 100 kr
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen

Informationsblad

Dokument