Oktober: Aktiemarknaden nådde återigen rekordnivåer

Inge Heydorn

Aktiemarknaden återhämtade sig under oktober och nådde igen rekordnivåer. Vi var lite försiktiga i vår syn på marknaden inför rapport säsongen då vi förväntade oss att många företag skulle lida av leveransproblem. På detta skall adderas att vi nu har ett underskott på arbetssökande i många segment vilket har lett till en löneinflation de senaste månaderna.

Vi förväntar oss att leveransproblemen kommer att hämna nivån på reklam som kommer att göras under kvartalet vilket minskar tillväxten för flera mega caps inom teknologi som är beroende av reklam. Fonden slutade upp 5.04% på månaden och är nu upp 21.81% på året.

TVspels aktier fortsätter att gå kräftgång och Activision är ner ordentligt på sin rapport för 3e kvartalet. Rapporten i sig var i linje med förväntningarna men förseningen av Owerwatch 2 och Diablo 4 tillsammans med personalproblemen i Blizzard pressar aktien. Vi behåller dock aktien då vi tycker att ledningen nu adresserar problemet i bolaget samtidigt som värderingen är på 5 års lägsta. Nettokassan är nu också runt 12% av bolagets marknadsvärde.

Mjukvara fortsätter att vara den starkaste sektorn i portföljen och vi förväntar oss starka rapporter för andra halvåret för sektorn. Vi har redan sett en accelererande tillväxt i rapporterna från Servicenow och Microsoft.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Mer att upptäcka

Inge Heydorn

September: Tufft för tech

Oron på marknaden kring tillväxt, inflation och långräntor har fortsatt i september. Inflationsoron har spridit sig till löneökningar i USA och de

Inge Heydorn

Juli: Tillväxten kommer tillbaka

Investerare vet nu inte riktigt vilket ben de skall stå på, är vi på väg mot nya nedstängningar drivet av Delta versionen